WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Buffl’Ardenne / De heer en mevrouw Cornelissen

Chaussée de la Braquenière 33
6840 Neufchâteau
BTW : 0718.453.759

brigitte@bufflardenne.be
www.bufflardenne.com

Site ontwerper 

Creatifweb
+32 (0)470 34 09 91

info@creatifweb.be
www.creatifweb.be

Foto credits: Shootlux

Voorwaarden voor gebruik

De site die toegankelijk is via de volgende url: www.bufflardenne.com wordt beheerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het gebruik van deze site wordt geregeld door de onderhavige algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Zij kunnen te allen Djde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Buffl’Ardenne, die op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel misbruik van de dienst.

Editorial manager & Host

Verantwoordelijke publicatte : de heer en mevrouw Cornelissen
Gastheer:

  • OVH FRANKRIJK
  • 2 KELLERMANNSTRAAT
  • 59100 ROUBAIX FR
  • SIRENE: 424 761 419
  • BTW: FR 22 424761419

OVH beleid gegevensbescherming

Politique de protection des données OVH

Privacybeleid (verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers) www.bufflardenne.com is een site van Buffl’Ardenne in de provincie Luxemburg. Het hoofdkantoor is gevesDgd Chaussée de la Braquenière 33 in 6840 Neufchâteau.

Buffl’Ardenne verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens via de website www.bufflardenne.com in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is
goedgekeurd (Verordening nr. 2016/769).

Voor alle informatie of om uw rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van persoonsgegevens die door Buffl’Ardenne worden beheerd, kunt u uw verzoek sturen via e-mail: brigitte@bufflardenne.be ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een idenDteitsbewijs, naar het volgende adres :

  • Buffl’Ardenne
  • Chaussée de la Braquenière 33
  • 6840 Neufchâteau

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de site www.bufflardenne.com

Formulieren en verzoeken om informatie

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het verzenden van een formulier of een verzoek om informaDe worden door Buffl’Ardenne enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op het verzoek.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen doorgegeven aan het personeel dat belast is met de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten Buffl’Ardenne wanneer dat nodig is voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker. Het zal in geen geval voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Gebruik van cookies

Bepaalde informaDe kan automaDsch worden opgeslagen door middel van cookies, kleine bestanden die Djdens uw bezoeken op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De op deze wijze verzamelde informaDe is anoniem en stelt ons niet in staat u te idenDficeren. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze worden individueel aan u toegewezen. Cookies van deze website kunnen alleen door deze website worden gelezen. U kunt deze bestanden op elk moment wissen. U hebt ook het recht om het plaatsen van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. In beide gevallen kan dit uw surfervaring minder aangenaam maken.

Cookies voor publieksmeting

Wij gebruiken Google AnalyDcs om het publiek van www.bufflardenne.com te meten, uitsluitend voor statistische doeleinden. Wij maken geen gebruik van reclamecookies. De verzamelde persoonsgegevens (cookie-identificatie) worden door Google Analytics opgeslagen voor een periode van 26 maanden.

Cookies van derden om de interacDviteit van de site te verbeteren

De website www.bufflardenne.com maakt gebruik van bepaalde diensten die door websites van derden worden aangeboden. Deze zijn als volgt video’s uitgezonden op de site (YouTube) Deze funcDes maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden.

Hoe kan ik cookies deactiveren?

 

Privacybeleid (verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers)

www.bufflardenne.com is een plaats in Buffl’Ardenne in de provincie Luxemburg. Het hoofdkantoor is gevestigd op de Chaussée de la Braquenière 33 in 6840 Neufchâteau.

Buffl’Ardenne zet zich ervoor in dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens via de website www.bufflardenne.com in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen (Verordening nr. 2016/769).

Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van persoonsgegevens beheerd door Buffl’Ardenne, kunt u uw verzoek sturen via e-mail: brigitte@bufflardenne.be ondertekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres

Buffl’Ardenne

Chaussée de la Braquenière 33
6840 Neufchâteau

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de site www.bufflardenne.com

Formulieren en verzoeken om informatie

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het versturen van een formulier of een verzoek om informatie worden door Buffl’Ardenne enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op het verzoek.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen doorgegeven aan het personeel dat belast is met de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten Buffl’Ardenne wanneer dit noodzakelijk is voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker. In geen geval zal het worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik van cookies

Bepaalde informatie kan automatisch worden geregistreerd door middel van cookies, kleine bestanden die tijdens uw bezoeken op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De aldus verzamelde informatie is anoniem en stelt ons niet in staat u te identificeren. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze worden individueel aan u toegewezen. Cookies van deze website kunnen alleen door deze website worden gelezen. U kunt deze bestanden te allen tijde verwijderen. U hebt ook het recht de plaatsing van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. In beide gevallen kan dit uw surfervaring minder aangenaam maken.

Cookies voor publieksmeting

Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend voor statistische doeleinden om het publiek van de website www.bufflardenne.com te meten. Wij gebruiken geen reclamecookies. De verzamelde persoonsgegevens (cookie-identificatie) worden door Google Analytics opgeslagen voor een periode van 26 maanden.

Cookies van derden om de interactiviteit van de site te verbeteren

De website www.bufflardenne.com maakt gebruik van bepaalde diensten die worden aangeboden door sites van derden. Deze zijn als volgt

video’s uitgezonden op de site (YouTube)

Deze functies maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden geplaatst.

Hoe deactiveer ik cookies?